processing...

Fesrtiwal Multi.Art

Kalisz

2021-08-27

Bezpośrednie spotkanie wydaje się być jedną z najbardziej interesujących i aktualnie pożądanych form kontaktu. Istnieje wiele rodzajów spotkania, a jednym z nich jest to, które odbywa się na gruncie sztuki, często w przestrzeni publicznej. Spotkanie staje się wówczas szczególnym rodzajem święta opartym na bezgranicznym kontakcie z publicznością. To czas wyjątkowy oparty na współpracy, wymianie, kooperacji, sprzyjający budowaniu krótkotrwałych wspólnot.
Działania stołowe, które realizuję od wielu lat w bardzo zróżnicowanej formule, są jednym z tak rozumianych rodzajów spotkania. To rodzaj performatywnego przyzwolenia na towarzyszącą spotkaniu konsumpcję. Działania stołowe odbywają się przy stole, który każdorazowo przybiera inną formę, który z jednej strony może integrować i otwierać, a z drugiej oddzielać i wyznaczać granicę.

PREZENTOWANE PRACE

Działania stołowe
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art
Fesrtiwal Multi.Art