processing...

THE BEST GALLERY NEW WORKS IN THE COLLECTION

Zachęta (Warszawa)

2017-08-30

artists: Azorro (Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojtek Niedzielko, Łukasz Skąpski), Karolina Breguła, Stefan Gierowski, Elżbieta Jabłońska, Jerzy Jarnuszkiewicz, Koji Kamoji, Anna Molska, Tomasz Osiński, Katarzyna Przezwańska, Konrad Smoleński, Olga Wolniak, Ewa Zarzycka
curators: Małgorzata Bogdańska, Joanna Egit-Pużyńska, Maria Świerżewska(collection and inventory department)
infographics and visual identity: Rafał Dominik

Każda galeria dąży do tego, by określano ją mianem najlepszej. Z tematem tym zmierzyli się dowcipnie artyści z grupy Azorro, gdy w Berlinie poszukiwali dla siebie tytułowej The Best Gallery, takiej, w której chcieliby umieścić swoje prace. I być może znaleźli — film ten znalazł się w tym roku w kolekcji Zachęty.

Jako galeria wystaw czasowych Zachęta nie ma stałej ekspozycji, ale ten brak daje impuls do cyklicznego prezentowania fragmentów naszych zbiorów i pokazywania ich w różnych zestawieniach. Tym razem chwalimy się nowościami w dwóch salach galerii. Pokazujemy większość prac, które ostatnio trafiły do naszej kolekcji, udawadniając, że ich wybór nie jest przypadkowy, ponieważ osadzone są w kontekście dotychczasowej działalności Zachęty.

Od początku lat dziewięćdziesiątych postanowiono poszerzać kolekcję Zachęty o prace współczesnych twórców związane z programem wystawienniczym i edukacyjnym galerii. Uznano ten wybór za jednoczesną gwarancję jakości artystycznej i element wyróżniający te zbiory wśród kolekcji innych instytucji sztuki współczesnej. Decyzje zakupu prac podejmuje powołana w tym celu komisja zakupów. Opiniuje ona także dzieła przekazywane jako dary od artystów i donatorów pod kątem zgodności z profilem zbiorów oraz zwraca uwagę, by nowe prace korespondowały z dziełami już znajdującymi się w naszym posiadaniu, tworząc wspólne narracje i wchodząc ze sobą w dialog.

W budowaniu kolekcji Zachęty istotne jest konstruowanie rozbudowanego i różnorodnego obrazu współczesnej sztuki polskiej — również dzięki połączeniom, jakie tworzą się pomiędzy dziełami z kolekcji a niezwykle szerokim archiwum życia artystycznego gromadzonym przez dział dokumentacji Zachęty. Wśród tegorocznych nabytków znalazły się m.in. dary: rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza oraz obraz Tomasza Osińskiego — unikalne dzieła autorów dotychczas nieobecnych w naszych zbiorach. Prace Stefana Gierowskiego, Jacka Malinowskiego i Konrada Smoleńskiego natomiast doskonale uzupełniają zgromadzone dotąd prace tych artystów. Rozbudowujemy także konteksty historyczne. Z jednej strony włączyliśmy dzieła Olgi Wolniak czy Ewy Zarzyckiej, z drugiej, instalacją 15 Polish Painters, zainspirowaną działalnością wieloletniego dyrektora Programu Międzynarodowego MoMA Portera McCraya, przywołujemy istotny moment w polskiej historii sztuki przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Do naszych zbiorów trafiają także prace wystawiane lub produkowane przez Zachętę w związku z projektami realizowanymi zarówno w gmachu galerii, jak i w innych miejscach. Poza wspomnianymi już dziełami Konrada Smoleńskiego prezentowanymi na wystawie Bogactwo, filmem Jacka Malinowskiego Plama zrealizowanym przy okazji wystawy artysty Dwubiegunowo, włączyliśmy do zbiorów wideoinstalację C.T. Jaspera i Joanny Malinowskiej Halka/Haiti 18°48′05′′N 72°23′01′′ przygotowaną do Pawilonu Polskiego na 56 Międzynarodową Wystawę Sztuki w Wenecji, a także kilka prac pokazywanych na wystawie Common Affairs, która odbyła się w zeszłym roku w KunstHalle Deutsche Bank w Berlinie (prace wideo Anny Molskiej Platforma, Elżbiety Jabłońskiej Nowe życie oraz tytułowe The Best Gallery grupy Azorro i dopełniająca film praca tej grupy Samospełniająca się przepowiednia). Przy wyborze artystów z młodszego pokolenia dużą rolę odgrywa działalność Miejsca Projektów Zachęty. Donica Katarzyny Przezwańskiej była elementem wystawy Eksperyment łysogórski 50 lat później w MPZ i od tej pory na stałe zdobi wejście do galerii.

W zeszłym roku było głośno o naszej kolekcji za sprawą akcji crowdfundingowej Buduj z nami kolekcję Zachęty. Jej wielki sukces pokazał, że możemy liczyć na naszych widzów.

Rozwój zbiorów Zachęty jest możliwy także dzięki funduszom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej i wsparciu stałych fundatorów: Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Konsekwentnie będziemy budować ją dalej.


PREZENTOWANE PRACE

Nowe Życie
THE BEST GALLERY NEW WORKS IN THE COLLECTION
THE BEST GALLERY NEW WORKS IN THE COLLECTION
THE BEST GALLERY NEW WORKS IN THE COLLECTION