processing...

BĘDZIE LEPIEJ I CORAZ LEPIEJ? PREZENTACJA KOLEKCJI II

Galeria Arsenal (Białystok)

2016-10-06

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z jednej z prac znajdujących się w kolekcji Galerii Arsenał – neonu Ryszarda Grzyba. To optymistyczne hasło stało się punktem odniesienia dla refleksji artystów – głównie polskich, ale też ze wschodu oraz południa Europy. Wszystkie prezentowane prace powstały w XXI wieku, gdy najtrudniejszy okres transformacji ustrojowej Polska miała już za sobą. Klimat społeczny wydawał się wówczas przesycony nadzieją na szybką modernizację państwa i przesunięcie w kierunku Europy Zachodniej. Jednakże w swych dyskursach artyści przypominali bolesne wydarzenia z przeszłości, podkreślali wagę sporów symbolicznych – lekceważonych we współczesnym społeczeństwie – oraz snuli pozbawione optymizmu wizje przyszłości.

PREZENTOWANE PRACE

Czy twój umysł jest pełen dobroci?