processing...

Substancja odżywcza

Zielony Jazdów, CSW Warszawa

2013

W ostatni weekend Zielonego Jazdowa, na jego zakończenie, Elżbieta Jabłońska zaprosi publiczność na spacer poza obręb Zielonego Jazdowa. Do wyjścia w przestrzeń okalającą CSW Zamek Ujazdowski i zbudowania sieci relacji z instytucjami kultury sąsiadującymi z Zamkiem. Będzie to spacer precyzyjnie wytyczony przez artystkę, tak co do trasy przejścia, długości wybranych ścieżek łączących poszczególne instytucje-sąsiadów, jak i wydatkowanej na niego energii publiczności. Podobnie jak w innych projektach Jabłońskiej, również i tu artystka odżywiać będzie publiczność. Przygotuje ją do wysiłku - przejścia, połączenia dwóch instytucji, oferując w każdej z nich "substancję odżywczą". Precyzyjnie wyliczona wartość odżywcza "substancji" pozwoli na wydatkowanie zaczerpniętej z niej energii aż i tylko do momentu dotarcia do "sąsiada". Kolejne przejście wymagać będzie kolejnego poboru energii, kolejnego wsparcia „substancją odżywczą”.
Ten precyzyjny plan zostanie przez Jabłońską zapisany w formie mapy projektu, która dostępna będzie, podobnie jak dokładnie wyliczone dawki "substancji odżywczej" we wszystkich punktach trasy, punktach wyznaczonych na terenie pięciu instytucji, w tym na Zielonym Jazdowie realizowanym przez i na terenie CSW Zamek Ujazdowski. Projekt Jabłońskiej – poprzez ponawiany ruch publiczności "z" i "do" instytucji sąsiedzkiej (możliwy dzięki równoważącej się energii "substancji odżywczej" i energii publiczności) – ma szansę zarysować lokalną, sąsiedzką sieć instytucji kultury, uaktywnić potencjał tkwiący w możliwej ich współpracy, wymianie energii. Poza lokalnym kontekstem, "Substancja odżywcza" jest też, na co wskazuje sama artystka, "lekką zabawą z przestrzenia widzianą przez pryzmat kontrolowanej, rygorystycznej konsumpcji". Projekt realizowany jest przez Jabłońską (podobnie jak inne akcje "odżywcze" artystki) w ramach szerszego cyklu działań artystycznych o tym samym tytule. "Substancja odżywcza" Elżbiety Jabłońskiej jest ostatnim działaniem z zakresu sztuk wizualnych prezentowanym podczas tegorocznego Zielonego Jazdowa.

PREZENTOWANE PRACE

Substancja odżywcza
Substancja odżywcza
Substancja odżywcza
Substancja odżywcza