processing...

Efekt czerwonych oczu – fotografia polska XXI wieku

Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, kurator: Adam Mazur

2008

PREZENTOWANE PRACE