processing...

Remont

Galeria Biała, Lublin, kurator: Anna Nawrot

2008

(…) Idea wystawy odnosi się do historycznych powikłań, zawartych w samym budynku i na tej bazie – będzie próbą konstrukcji innej tożsamości w artystycznych poszukiwaniach.

Budynek, w którym ma odbyć się wystawa, powstał w połowie XVIII wieku, na miejscu wcześniejszego drewnianego klasztoru, który zajmowały Siostry Wizytki, prowadzące pensję dla panien. Klasztor w stylu barokowym, zbudowany na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, w elewacji frontowej posiadał kościół a od zachodu dom kapelana. Podczas kampanii napoleońskiej budynek zajęto na lazaret wojskowy. W czasach zaboru rosyjskiego mieścił się tu szpital i koszary, zaś w okresie międzywojennym szpital wojskowy i urzędy wojskowe.

Po II wojnie część budynku zajęła Akademia Medyczna na laboratoria (stąd jeszcze obecność ław betonowych, kranów, zlewów, itp.) a pozostałą część urzędy i instytucje miejskie.

REMONT GENERALNY to prezentacja różnorakich projektów, jak: realizacje malarskie, instalacje, obiekty, projekcje video. Wszystkie będą w sposób naturalny odnosić się do tego specyficznego, zabytkowego miejsca, czekającego na widoczne zmiany.

Choć planowana wystawa w istocie będzie efemeryczna, ale w naszym odczuciu może być próbą wskazania na możliwość innego rozumienia kolekcji sztuki aktualnej. Intencją REMONTU GENERALNEGO jest zatem remont świadomości. Może być on wielką „budową”, gdzie nowe „zakrywa” stare. (…)

PREZENTOWANE PRACE

Nie licz na nic
Remont