processing...

Słodka sztuka

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk

2007

Kobiecość stereotypowo postrzegana to romantyzm, ciepło i idealizacja wizerunku, czyli wszystko to, co powierzchowne. Jest to obraz projektowany najczęściej przez męską część społeczeństwa. Przyglądając się praktyce artystycznej kobiet szczególnie w tzw autotematyce bardzo rzadko obraz taki można odnaleźć. Kobiecość wcale nie jest koronkowo nostalgiczna, ale realna, osadzona w refleksji nad zmieniającym się ciałem, emocjami i wyobrażeniami. ‘Słodka sztuka’ to prace przemyślenia, czasem gorzkie, często ironiczne, lub zdradzające krytyczny wgląd we własną osobowość, w bagaż emocjonalny - noszony przez każdą z nas a ściśle związany z funkcjami społecznymi w historii i fizycznością. Celem pokazu jest prezentacja postaw wobec pojęcia ‘kobieco=słodkiej sztuki’ jako łatwej, lekkiej i przyjemnej. Zaproszone do udziału artystki opowiadają o doświadczeniach kobiecości, nie koniecznie własnych. W pokazie znajdą się prace najnowsze a także nigdy dotąd nie pokazywane prace starsze.

PREZENTOWANE PRACE