processing...

In terra

Galeria Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, Białoruś

2017-10-27

Uczestnicy: Bogdan Chmielewski, Krystyna Garstka-Saran, Jędrzej Gołaś, Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Łyszkowska, Witold Pochylski, Aleksandra Sojak-Borodo, Marek Szary, Weronika Tadaj-Królikiewicz.

Na wystawie każdy artysta zaprezentuje prace, w których na swój sposób odnosi się do Ziemi proponując swoje artystyczne interpretacje tego tematu. Będzie można zobaczyć, rysunki, fotografie, video i instalacje przygotowane specjalnie na wystawę w Mińsku. Wszyscy artyści biorący udział w wystawie są profeorami i doktorami, którzy na codzień uczą studentów różnych form rysunku: rysunku klasycznego, użytkowego i intermedialnego.

Żeby przybliżyć nieco historię i ideę Zakładu Rysunku należy przytoczyć fragment wywiadu jakiego udzielił Prof. Bogdan Chmielewski:

"Wszystko zaczęło się od Katedry Rysunku i Malarstwa Franciszka Smuglewicza w Wilnie, której kontynuacja znalazla miejsce na Uniwersytecie Stefana Batorego w okresie międzywojennym. Stricte toruńska tradycja rysunku narodziła się w maju 1947 roku. Wtedy to Katedra Witrażownictwa została przemianowana na Katedrę i Zakład Rysunku, który niestety w 1970 roku, w czasie gdy tam studiowałem, został zlikwidowany. Studia wspominam jako wspanialy czas. Uczyli nas tacy profesorowie, jak Piotr Firlej, Józef Kotlarczyk, Bogdan Przybyliński i Edward Wadowski. To był fantastyczny zespół. Może nie kładziono tam nacisku na jakąś "bardzo poszukującą" nowoczesność, ale klasyczne podstawy otrzymywaliśmy naprawdę niezłe. Działalność Zakładu Rysunku reaktywowano w 1985 roku. (...) Jego organizacjq zajął się wówczas prof. Józef Kotlarczyk, a po nim prof. Krzysztof Cander. Powstał program specjalności, w którego tworzeniu brałem już udział. Ten "dwupodział" rysunku, jaki mamy w Toruniu, w równym stopniu kładzie nacisk na to, co jest tradycją i przeszłością, oraz na to, co jest nowoczesnoscią, aktualnością, a nawet wybieganiem w przyszlość. Programy nauczania i sposoby ich realizacji stale modyfikujemy, przystosowując je do zmienności nauki, sztuki oraz uwarunkowań zewnętrznych. Możliwe jest to dzięki znakomitemu zespołowi artystów pedagogów zatrudnionych w Zakładzie oraz naszym doktorantom."

Wystawa potrwa do 19 listopada 2017 roku.


PREZENTOWANE PRACE

In terra