processing...

Wystawa DE – MO – KRA – CJA

Galeria Labirynt

2016-05-20

Czym tak naprawdę jest demokracja? Czy w obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce możemy mówić o jej zagrożeniu? Jaką rolę pełni w demokracji sztuka? Pytania te stały się punktem wyjścia do zorganizowania w lubelskiej Galerii Labirynt wystawy o znamiennym tytule: DE – MO – KRA – CJA, w której bierze udział ponad 40 artystów, głównie polskich. Jak wyjaśnia Waldemar Tatarczuk, dyrektor Galerii Labirynt, hasło DE – MO – KRA – CJA zobowiązuje, a pisane sylabami ma się kojarzyć ze skandowaniem lub nauką tego wyrazu w szkole – okazuje się bowiem, że demokracji cały czas musimy uczyć na nowo.

Wystawa DE – MO – KRA – CJA w całej swojej różnorodności porusza zagadnienia takie jak wolność, równość, tolerancja czy sprawiedliwość społeczna. Część artystów stworzyła nowe, odnoszące się do bieżącej rzeczywistości prace, część zaproponowała dzieła starsze, które w kontekście aktualnych wydarzeń nabierają innych sensów i znaczeń.

Wystawie DE – MO – KRA – CJA towarzyszyła dwudniowa debata (21–22 maja), w której wzięli udział artyści, teoretycy i krytycy sztuki, filozofowie, a także dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury. Wydarzenie było reakcją na bieżące wydarzenia w kraju, które wywierają ogromny wpływ również na sferę kultury i sztuki. ‚Demokracja’ stała się hasłem wywoławczym – uczestnicy dyskutowali o konsekwencjach „dobrej zmiany”, wpływie polityki na działalność instytucji kultury i o funkcjonowaniu artystów na rynku pracy. Warto wspomnieć, że debata miała charakter spontaniczny – jej organizacja zajęła zaledwie miesiąc – i stanowiła inicjatywę niskobudżetową – uczestnicy nie otrzymali honorariów i przyjechali na własny koszt. Co istotne, było to pierwsze tego typu spotkanie środowiska artystycznego po ostatnich zmianach na scenie politycznej. Debata uświadomiła wszystkim konieczność organizowania kolejnych spotkań, w trakcie których podjęte zostaną decyzje o dalszych działaniach środowiska artystycznego w odniesieniu do obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. (Agnieszka Cieślak)

Wystawa obejmuje prace następujących artystów: Janusz Bałdyga, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Joanna Borkowska, Karolina Breguła, Janusz Byszewski, Hubert Czerepok, Douwe Dijkstra, Yaroslav Futymskyi, Maurycy Gomulicki, Małgorzata Gurowska i Joanna Ruszczyk, Wiktor Gutt i Waldemar Raniszewski, Elżbieta Jabłońska, Rafał Jakubowicz, Zuzanna Janin, Jerzy Kosałka, Grzegorz Kowalski, Tomasz Kozak, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Julia Kurek, Robert Kuśmirowski, Fabien Lédé, Dominik Lejman, Monika Mamzeta, Karolina Mełnicka, Aleka Polis, Joanna Rajkowska, Robert Rumas, Jadwiga Sawicka, Slavs and Tatars, „Szalona Galeria” (Jakub de Barbaro, Agnieszka Polska, Janek Simon feat. Katarzyna Przezwańska), Radek Szlaga, Stach Szumski, Jan Świdziński, Marek Wasilewski, Artur Żmijewski, Julia Petelska i Gaja Wasilewska.

W debacie udział wzięli m.in.: Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Edwin Bendyk, Joanna Borkowska, Bogna Burska, Janusz Byszewski, Sebastian Cichocki, Hubert Czerepok, Bożena Czubak, Marta Czyż, Yaroslav Futymskyi, Katarzyna Górna, Katarzyna Hołda, Aleksander Hudzik, Mikołaj Iwański, Rafał Jakubowicz, Zuzanna Janin, Dorota Jarecka, Andrzej Kapusta, Ryszard W. Kluszczyński, Jerzy Kosałka, Izabela Kowalczyk, Tomasz Kozak, Wojciech Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Karolina Kubik, Robert Kuśmirowski, Paweł Łysak, Jakub Majmurek, Szymon Maliborski, Karolina Mełnicka, Anna Nawrot, Franciszek Orłowski, Dawid Radziszewski, Natalia Romik, Stanisław Ruksza, Jadwiga Sawicka, Jarosław Suchan, Monika Szewczyk, Kuba Szreder, Stach Szumski, Bogna Świątkowska, Ewa Tatar, Magdalena Ujma, Marek Wasilewski, Monika Weychert-Waluszko, Hanna Wróblewska, Agnieszka Ziętek, Iwo Zmyślony.

Koordynacja i aranżacja wystawy: Waldemar Tatarczuk
Współpraca: Paulina Kempisty


PREZENTOWANE PRACE

Tam już nic nie ma
Wystawa DE – MO – KRA – CJA
Wystawa DE – MO – KRA – CJA
Wystawa DE – MO – KRA – CJA
Wystawa DE – MO – KRA – CJA
Wystawa DE – MO – KRA – CJA