processing...

Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza

Wrocław ESK

2015-07-11

Lipiec we Wrocławiu. Elżbieta Jabłońska zadała nam trudne pytanie o różnorodność roślin spotykanych na 10 wybranych podwórkach dzielnicy Ołbin. "Ołbin. Adoracja" pod takim tytułem realizowaliśmy razem jedno z działań w ramach projektu "Wrocław - wejście od podwórza". Wymagało to konsekwentnej inwentaryzacji przestrzeni oraz przyjrzeniu się niepozornym podwórkom dokładniej. Każdy gatunek zasługiwał na uwagę. Notowaliśmy ozdobne byliny przydomowe oraz spontanicznych przybyszów na trawnikach, pod drzewami, wśród szczelin bruku i murów. Z jednej strony te same rośliny zamieszkują wrocławskie podwórza, ale równocześnie każde kryje coś osobliwego. Tak oto w rzeczywistości zaczęła się adoracja tej przestrzeni.

PREZENTOWANE PRACE

Kocham
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza
Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza