processing...

Czego nie widać

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

2014-11-20

Czego nie widać - wystawa sztuki społecznie zaangażowanej
Sztuka nie będąc obszarem funkcjonującym w próżni, jest immanentnym elementem sfery społecznej, posiadając zarazem wymiar publiczny. Przez ów wymiar rozumiemy praktyczną działalność, której efekty umiejscawiają się w przestrzeni dostępnej szerokiemu audytorium. Wystawa Czego nie widać ma za zadanie nie tylko zwrócić uwagę odbiorcy na tematy spychane albo wręcz skrywane w oficjalnym, mainstreamowym obiegu, ale i również jak twórcy mogą poszerzać pole widzialności tych tematów. Chcemy pokazać ludzi, których często ekstremalna sytuacja życiowa jest problematyczna dla decydentów, a trudna dla samych doświadczonych tą sytuacją. Wierzymy, że językiem sztuki możemy zwrócić uwagę na te pomijane obszary społeczne. Fakt zagospodarowywania spluralizowanych przestrzeni publicznych uwydatnia potencjał społeczny i polityczny pola sztuki, w który wpisać należy zaangażowanie społecznie. Gama postaw, postulatów, ocen, może manifestować się poprzez działalność artystyczną, które są budowane wobec doniosłych kwestii, dotykających konkretne grupy społeczne, ich usytuowania materialnego, ale i stosunek do nich innych grup, władzy, etc. W związku z powyższym, pragniemy w myśl hasła – Czego nie widać, które nam towarzyszy, zgromadzić w niniejszym przedsięwzięciu reprezentacje praktyk artystycznych, dokonujących się na przecięciu głównego nurtu życia społecznego i jego marginesu. Ukazują one bowiem niejednokrotnie to, co nie mieści się w powszechnie akceptowanych ramach; to, co być może podważa słuszność i dobrotliwą legitymizację polityki instytucjonalnej. Przypisanie więc fundamentalnego znaczenia zaangażowaniu twórcy i jego dzieła w szeroko rozumianą problematykę społeczną wobec działania na rzecz upodmiotowienia danych grup i rewaloryzacji danych kwestii, należy uznać za istotowe założenie naszej planowanej wystawy.

PREZENTOWANE PRACE

Zamaż mnie!
Czego nie widać
Czego nie widać
Czego nie widać
Czego nie widać
Czego nie widać