processing...

Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego.

Muzeum Etnograficzne, Kraków

2013

To "etnografia zaangażowana". Kolektyw Terenowy, grupa badaczy związanych z Uniwersytetem Warszawskim, do których dołączyli animatorzy i artyści, postanowiła badać zachodzące w dwóch mazowieckich wsiach zależności społeczne i style życia. Ale nie przyłożyła miar tradycyjnej etnografii. Ich kilkuletni projekt w Broniowie i Os-tałówku to w istocie próba animowania życia mieszkańców, albo raczej próba zwrócenia ich uwagi na niektóre aspekty małej wspólnoty. I tak kosiarka zrobiona przez Wiesława Zielonkę z Broniowa ma być symbolem "kreatywności" i "oddolnej inicjatywy". Zobaczymy tu np. też projekt "panny młode", mający zwracać uwagę, że po ślubie świat wiejskich kobiet zaczyna się właściwie kurczyć do rozmiaru ich domu.

PREZENTOWANE PRACE

Substancja odżywcza
Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego.