processing...

Mikroutopie codzienności

CSW Znaki Czasu, Toruń

2013

Mikroutopie codzienności to świadome, kreatywne kształtowanie swego otoczenia, troska o własne miejsce, o wszystkich i wszystko, z czym mamy do czynienia, zabieganie o poprawę stosunków z innymi – ludźmi, zwierzętami oraz całym światem przyrody.

PREZENTOWANE PRACE

Substancja odżywcza
Mikroutopie codzienności