processing...

No Women No Art

Poznań

2012

Wymiana bezgotówkowa, towar za towar, dzieło za dzieło. Uczestnicy wymiany bARTerowej  uzgadniają wartość towarów lub proponowanego dzieła i dążą do tego, by w procesie wymiany bilans był zerowy.
Wymiana jest jedną z wielu funkcjonujących obecnie form nabywania przedmiotów materialnych, rodzajem usług. Bywa rodzajem kontaktu międzyludzkiego. Pojawia się we wszystkich dziedzinach życia. Akcja bARTer w obrębie targowiska na poznańskim Rynku Łazarskim jest oparta na tym niezwykle popularnym akcie niezależnej i spontanicznej współpracy. Wśród proponowanych przeze mnie przedmiotów znajdą się moje dotychczasowe prace, jak również drobiazgi po nich pozostałe. Jest to kolejna akcja o charakterze obdarowywania publiczności. Jedna z pierwszych tego typu akcji odbyła się w roku 1999 i miała formę jednostronną, polegającą na darowaniu przypadkowym odbiorcom „przedmiotów sztuki”. Kolejne, wzbogacone właśnie o akt wymiany, odbywały się w latach 2001-2004, później nastąpiły typowe akcje rozdawania, a w zeszłym roku powrót do idei wymiany. W moich zbiorach znajdują się przedmioty, które otrzymałam od publiczności w trakcie wielu wystaw. To przegląd drobiazgów o bardzo prywatnym charakterze, czasem są to teksty, czasem obiekty, niektóre zbędne w domu właściciela, a niektóre bardzo precyzyjnie wyselekcjonowane. W ten sposób powstaje ogromny zbiór, który na potrzeby systematyzacji nazywam „dziełem narodowym” ;)

Na Rynku Łazarskim powstanie oryginalny Kiosk Kultury, w którym obowiązuje zasada bezgotówkowej wymiany- towar za towar, dzieło za dzieło. Uczestnicy wymiany bARTerowej uzgadniają wartość towarów lub proponowanego dzieła i dążą do tego, by w procesie wymiany bilans był zerowy. Wymiana jest jedną z wielu funkcjonujących obecnie form nabywania przedmiotów materialnych, rodzajem usług. Bywa rodzajem kontaktu międzyludzkiego. Pojawia się we wszystkich dziedzinach życia. Akcja bARTer w obrębie targowiska na poznańskim Rynku Łazarskim jest oparta na tym niezwykle popularnym akcie niezależnej i spontanicznej współpracy.
Wśród przedmiotów znajdujących się w Kiosku Kultury na poznańskim Rynku Łazarskim znajdą się dotychczasowe prace Elżbiety Jabłońskiej, a także pozostałe po nich drobiazgi. W zbiorach artystki są obecne również przedmioty, które otrzymała od publiczności w trakcie licznych wystaw. W Kiosku Kultury będzie można znaleźć: różne teksty, obiekty precyzyjnie wyselekcjonowane lub po prostu zbędne w domu właściciela. Łączy je jedno- wszystkie mają bardzo prywatny charakter. Artystka swój ogromny zbiór, ze względu na potrzebę systematyzacji nazwała „dziełem narodowym”.
Jest to kolejna w działalności artystki akcja o charakterze obdarowywania publiczności. Jedna z pierwszych tego typu akcji odbyła się w roku 1999 i miała formę jednostronną, polegającą na darowaniu przypadkowym odbiorcom „przedmiotów sztuki”. Kolejne, wzbogacone właśnie o akt wymiany, odbywały się w latach 2001-2004, później nastąpiły typowe akcje rozdawania, a w zeszłym roku powrót do idei wymiany.
Elżbieta Jabłońska, zajmuje się głównie instalacją i działaniami czasowo-przestrzennymi. Jej twórczość bywa często ironicznym komentarzem do sytuacji i statusu kobiet w Polsce. Nasycona sporą dawką humoru sztuka Elżbiety Jabłońskiej pozwala dostrzec to, co zazwyczaj niewidoczne i trudne do zaakceptowania w życiu społecznym. Autorka i uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Urodziła się w 1970 roku. Mieszka w Kozielcu nad Wisłą. W latach 1990-1995 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie aktualnie pracuje. W roku 2003 została laureatką pierwszej polskiej edycji konkursu Fundacji Kultury Deutsche Banku i Narodowej Galerii „Zachęta”– Spojrzenia 2003.

PREZENTOWANE PRACE

Wymiana
bARTer - wymień się sztuką
No Women No Art
No Women No Art
No Women No Art
No Women No Art
No Women No Art
No Women No Art
No Women No Art
No Women No Art
No Women No Art
No Women No Art
bARTer - wymień się sztuką
bARTer - wymień się sztuką