processing...

Podróż na wschód

Galeria Miejska Arsenał, Białystok kurator: Monika Szewczyk, Anna Łazar

2011

W związku z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej realizujemy w Galerii Arsenał w Białymstoku wystawę „Podróż na Wschód”. Polska obok Szwecji jest inicjatorem projektu Partnerstwa Wschodniego, zapraszamy zatem artystów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – krajów objętych tym programem oraz artystów z Polski.

Nie będziemy jednak ani grupować prac w kącikach narodowościowych, ani też udawać, że kwestia tożsamości narodowej i przynależności państwowej jest niewidzialna. Młoda państwowość i historia kraju wpływają na kondycję sztuki w danym państwie, działalność artystyczna związana jest wszak nie tylko z zasobami własnymi artysty, ale także z uczelniami artystycznymi, instytucjami wspierającymi proces produkcji prac i ich wystawiania, wreszcie z licznością środowiska i obecnością kuratorów i krytyków sztuki. Są to żywe problemy, o których opowiadano nam nieledwie we wszystkich krajach. Pytamy zatem artystów o to, co ich porusza w danym miejscu i czasie.

Edwin Bendyk wieszczy, że rozwiązaniem różnych globalnych bolączek jest tworzenie stosunków międzyludzkich opartych na miłości, nie na konkurencji, hierarchii, dominacji. Interesuje nas miłość, która wychodzi poza ramy uczucia łączącego dwoje ludzi, szukamy pozytywnych emocji, które tworzą często alternatywne wobec państwa i kapitału powiązania ludzi na całym świecie.

Chcemy zapytać artystów, jaką według nich rolę odgrywają te emocje w społeczeństwie postkomunistycznym i czy ich zdaniem budowanie nowego kapitału społecznego na pozytywnych relacjach jest utopijne, czy może ma jednak znamiona realności.

Widzimy nasz projekt jako sytuację otwartą, tworzącą różnorodne ścieżki uczestnictwa i interpretacji – od oglądania i słuchania przez rozmowę, współuczestnictwo po pisanie. Będziemy gromadzić obiekty, organizować spotkania, dyskusje, wykłady, warsztaty, performanse i instalacje w miejscach publicznych.

PREZENTOWANE PRACE

Nowe Życie